شهر مجازی کاشان

امامزاده حارث بن موسی درب زنجیز

آستان امامزاده حارث ابن موسی (ع) در خیابان محتشم و کوچه درب زنجیر کاشان واقع شده که با بازار بزرگ هم در ارتباط است.
این امامزاده دارای رواق و صحن وسیع می باشد. قبر برجسته امامزاده با کاشی های معرق بسیار خوش آب و رنگ و زیبایی تزئین و پوشیده شده و کاملاً هم محفوظ و دست نخورده باقی مانده است.
بر چهار جانب آن کتیبه های قرآنی به خط ثلث سفید نگاشته شده و در صفحه روی قبر تاریخ 696 هجری خوانده می شود.این بنا تا سال 1382 بنایی با مصالح خشت و گل بوده که در همان سال بنای قدیم تخریب و بنای جدید به همت هیئت امناء خیرین و ادارۀ اوقاف کاشان جایگزین بنای قدیم شده است.
گنبد فیروزه ای کاشیکاری شده و دوپوش حرم، از کف 28 متر ارتفاع داشته و ضریحی فلزی به ابعاد 3/5×2/5 روی سنگ مزار داخل بقعه قرار گرفته است.
طی سال های اخیر به همت خیران محلی، داخل ساختمان و سقف بقعه کاشیکاری شده و دور تا دور پایین سقف نیز با آینه کاری های زیبایی تزیین شده است.

اماکن گردشگری