شهر مجازی کاشان

خانه تاریخی آل یاسین

قدمت این بنای تاریخی به 150 تا 200 سال پیش برمی‌گردد و به دستور فتحعلی شاه قاجار برای یکی از علمای قرن سیزدهم به نام حاج سید محمد تقی پشت مشهدی ساخته شد. خانه آل یاسین کاشان تا سال 1365 به عنوان یک خانه مسکونی استفاده می‌شد و در سال 1370 به شهرداری فروخته شد که در سال‌های 1375 تا 1376 مورد بازسازی قرار گرفت. این خانه به سبک معماری گودال باغچه ساخته شده است و در کنار درب ورودی خانه دو سکو شیخ نشین (پیر نشین) وجود دارد. از ورودی هشتی شکل آن که می‌گذرید به یک فضای سرپوشیده خواهید رسید که چندین اتاق در اطراف آن و یک حوض آبی که حس طراوت را به شما می‌دهد در وسط آن خواهید دید. در واقع به این مکان حوضخانه یا بیرونی ساختمان می‌گویند که به عنوان محل اقامت مهمان‌ها و مسافرین در نظر گرفته می‌شد. اما قسمت اندرونی خانه یک حیاط بزرگ دارد که با حوض و باغچه‌های زیبا جلایی به روح می‌بخشد. قسمت راست حیاط اندرونی که آفتابگیر است زمستان نشین خانه محسوب می‌شود و سمت چپ حیاط قسمت تابستان نشین خانه آل یاسین است. یک ایوان به نام شاه نشین در اندرونی وجود دارد که زیر آن سرداب اصلی خانه قرار گرفته است و تابستان‌ها از هوای خنک آن استفاده می‌کنند. البته چندین سرداب در قسمت‌های مختلف خانه وجود دارد که به بادگیرها متصل می‌شوند و هوای خنک را به داخل می‌کشانند. خانه آل یاسین با کابری اولیه محل تدریس و سکونت حاج سیدمحمدتقی پشت مشهدی بعدها به صورت موروثی در اختیار آقا نظام الدین مجتهد کاشی متخلص به آل یاسین قرار می گیرد. این خانه که در گذشته محل برگزاری اجتماعات پرشور مذهبی بخصوص در ماه محرم بوده، امروزه به عنوان مکان استقرار مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان و دیگر بخش های شهرداری کاربری پیدا کرده است. 

اماکن گردشگری