شهر مجازی کاشان

خانه مس فاضل

این خانه با قدمتی بیش از ۱۵۰ سال مربوط به عهد قاجار از نمونه خانه های اعیانی دارای یک حیاط بزرگ مرکزی با تالارهای مختلف تابستانی و زمستانی در اطراف است که گویا در بافت تاریخی گریچه کاشان واقع شده است.

خانه تاریخی فاضل در اوایل دهه ۸۰ توسط شرکت دنیای مس خریداری و بعد از یکی دو سال مرمت به عنوان مکانی برای پذیرایی، اقامت و امور تشریفاتی این شرکت تغییر کاربری پیدا کرد و از آن زمان به خانه مس شهرت یافت.