شهر مجازی کاشان

خانه مس فاضل

این خانه با قدمتی بیش از 150 سال مربوط به عهد قاجار از نمونه خانه های اعیانی دارای یک حیاط بزرگ مرکزی با تالارهای مختلف تابستانی و زمستانی در اطراف است که گویا در بافت تاریخی گریچه کاشان واقع شده است.

خانه تاریخی فاضل در اوایل دهه 80 توسط شرکت دنیای مس خریداری و بعد از یکی دو سال مرمت به عنوان مکانی برای پذیرایی، اقامت و امور تشریفاتی این شرکت تغییر کاربری پیدا کرد و از آن زمان به خانه مس شهرت یافت.

اماکن گردشگری