شهر مجازی کاشان

خانه وثقی

خانه وثقی مربوط به دوره قاجار، در محدوده خیابان باب الحوایج  یا محله طمقاچی ها واقع شده است. این اثر در تاریخ 7 مهر 1381 با شماره 6534 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. فضا های مهم معماری این خانه عبارتند از سرداب، شاه نشین، مهتابی، هشتی ورودی، حوض خانه و بادگیر. از تزئینات این بنا می توان از رسمی بندی هشتی ورودی آن و همین طور قطار بندی بعضی از تاقچه ها نام برد.

اماکن گردشگری