شهر مجازی کاشان

زیارت طاهر و منصور

آستان متبرک امامزادگان طاهر و منصور(ع) در تکیه سرپوشیده‌اى به همین نام، واقع شده و معماری بناى بقعه از نوع چهار دیوارى است با گنبد و گلدسته‌اى پوشیده از کاشى فیروزه‌اى و ضریح چوبى مشبک. روى درِ بقعه، نام دوازده امام و تاریخ ۹۳۴ هـ.ق کنده‌کارى شده است. پوشش قبر برجسته این امامزاده‌ها، سابقاً با کاشى‌هاى قدیمى نفیس پوشیده شده بود؛ ولى در اوایل قرن حاضر به منظور تأمین هزینه تعمیر بنا، این کاشى‌ها فروخته شدند. در دیوار داخل بقعه، دو لوح سنگى نصب شده است که از کلمات نقر شده آن‌ها، فقط این مصراع باقى مانده است: «در جلوخان این دو عالیجاه چهارسوقى بنا نهاد» و نام «حبیب‌اللّه» و «هادى بنا» به تاریخ ۱۱۱۰هـ.ق. ». این بنا به گفته اهالی قدمتی ۹۰۰ ساله دارد و این مطلب و تاریخ ساخت به استناد درب حرم امام زاده است که هم اکنون در ادارۀ اوقاف شهرستان قرار دارد.
مساحت صحن امام زاده ۴۰۰ متر مربع و زیربنای حرم بالغ بر ۱۲۰۰ متر است و شامل مسجد مجاور امام زاده نیز می شود.
ضریحی فلزی از جنس آهن در ابعاد ۳×۲ روی سنگ مزار امام زادگان شریف واقع گردیده و دیوارهای دور تا دور حرم تا سقف آیینه کاری شده است.

بام زیبای گنبدی این امامزاده همراه با رسمی بندی های سقف آن حوالی سال ۹۵ توسط سازمان عمران شهرداری کاشان مرمت و بازسازی شد.