شهر مجازی کاشان

زیارت طاهر و منصور

آستان متبرک امامزادگان طاهر و منصور(ع) در تکيه سرپوشيده‌اى به همين نام، واقع شده و معماری بناى بقعه از نوع چهار ديوارى است با گنبد و گلدسته‌اى پوشيده از کاشى فيروزه‌اى و ضريح چوبى مشبک. روى درِ بقعه، نام دوازده امام و تاريخ ۹۳۴ هـ.ق کنده‌کارى شده است. پوشش قبر برجسته اين امامزاده‌ها، سابقاً با کاشى‌هاى قديمى نفيس پوشيده شده بود؛ ولى در اوايل قرن حاضر به منظور تأمين هزينه تعمير بنا، اين کاشى‌ها فروخته شدند. در ديوار داخل بقعه، دو لوح سنگى نصب شده است که از کلمات نقر شده آن‌ها، فقط اين مصراع باقى مانده است: «در جلوخان اين دو عاليجاه چهارسوقى بنا نهاد» و نام «حبيب‌اللّه» و «هادى بنا» به تاريخ ۱۱۱۰هـ.ق. ». این بنا به گفته اهالی قدمتی 900 ساله دارد و این مطلب و تاریخ ساخت به استناد درب حرم امام زاده است که هم اکنون در ادارۀ اوقاف شهرستان قرار دارد.
مساحت صحن امام زاده 400 متر مربع و زیربنای حرم بالغ بر 1200 متر است و شامل مسجد مجاور امام زاده نیز می شود.
ضریحی فلزی از جنس آهن در ابعاد 3×2 روی سنگ مزار امام زادگان شریف واقع گردیده و دیوارهای دور تا دور حرم تا سقف آیینه کاری شده است.

بام زیبای گنبدی این امامزاده همراه با رسمی بندی های سقف آن حوالی سال 95 توسط سازمان عمران شهرداری کاشان مرمت و بازسازی شد.

اماکن گردشگری