شهر مجازی کاشان

قلعه جلالی

این قلعه در کنار برج و باروی هزارساله شهر، در انتهای خیابان علوی و در نزدیکی‌های آثار دیگری همچون خانه بروجری ها و خانه طباطبایی ها و همین طور بقعه سلطان امیر احمد قرار گرفته است. با رسیدن به این خیابان بقایایی از دو دیوار بلند کاهگلی دیده می‌شود که قدمت آن به عهد سلجوقی می‌رسد. عده‌ای از مردمان این دیار معتقدند که این دیواره‌های مستحکم چند باری اهالی کاشان را از دست حملات سخت لشگریان نجات داده است. در کنار نظاره‌ این دیواره‌های کاه گلی می‌توانید به بازدید از قلعه‌ای با شکوه بروید که آن را به دستور سلطان جلال الدین ملک شاه سلجوقی بنا کرده‌اند. این بنای عظیم که از خشت و گل بنا شده بود مدت‌ها از اهالی کاشان حراست می‌کرد و زمانی هم مرکز حکومتی و ارگ این دیار بوده است. گردشگرانی که از مجموعه قلعه جلالی و حصار سلجوقی کاشان دیدن می‌کنند به تماشایِ داخل و خارج از دو بنای گنبدی شکل می‌روند که به یخچال شهرت دارد. در گذشته مردمان کاشان در فصول سرد زمستان با نگهداری یخ در این یخچال‌ها، نیاز خود به یخ را در تابستان تامین می‌کردند.

اماکن گردشگری