شهر مجازی کاشان

ملا فتح اﷲ کاشانی

ملا  فتح اﷲ ابن ملا شکراﷲ از علما و فقهاى بزرگ اواخر سـده  دهـم هجـرى  اسـت  کـه  در علـوم  دینـى ازجمله تفسیر مهارت خاصى داشته است. این عالم بزرگ در سال 988 هجرى قمري وفـات  یافتـه  و در گورستانى به نام ایشان دفن شده است. 

ملا فتح اﷲ پس از تفسیري که نوشتن آن حدود سى سال به طول انجامید از دنیـا رفـت و جسـد  او را در نزدیکى دروازه لتحر که یکى از دروازه هاى قدیمى و ورودى به داخل شهر بوده دفـن  کردنـد . مقبره وي، سرپوشیده اى است قدیمی که قبرى برجسته در مرکز بنا توسط ضریحی چـوبى  احاطـه  شده است.

اماکن گردشگری