شهر مجازی کاشان

بقعه چهل تن

این بقعه به اعتقاد و نظر معتمدین محلی , مدفن چهل تن از امامزادگان بزرگواری است که در این مکان شهید و به خاک سپرده شده اند. این مکان در واقع کاروانسرایی با  قدمت ۷۰۰ ساله بوده است. گنبدی آجری و مخروطی شکل روی بقعه به ارتفاع ۲۰ از کف قرار دارد و دو بادگیر در طرفین گنبد به ارتفاع ۱۲ متر از کف ساخته شده است. این امام زادگان شریف در ۳ مکان از بقعه وساختمان قرار گرفته اند. ضلع حرم و شرقی،ضلع حرم و غربی و ضلع و حرم شمالی. در ضلعی شرقی حرم ۱۸ تن این بزگواران مدفون اند و ضریحی چوبین به ابعاد ۳×۲ روی سنگ یکی از امام زادگان در وسط حرم قرار گرفته است. در ضلع غربی و حرم غربی ۱۵ نفر دیگر از این امام زادگان شریف مدفون اند که در این بقعه ضریحی نمی باشد. تزیینات هر دو اتاق و حرم فاقد هر گونه گچ بری و آینه کاری است و تنها تا فاصله ۱ متری از کف دور تا دور سنگ مزارهای کاشیکاری شده است. و در مجاورت حرم شمالی این بنا، آرامگاه فقیه عالیقدر و مجتهد بزرگوار، آیت الله سید محمدحسین رضوی (ره) است که در سال ۱۳۸۵ هـ .ق بدرود حیات گفته است. در حرم شمالی این بنا ۲ امام زاده شریف دیگر و مزار پدر مرحوم آیت الله سید محمدحسین رضوی کاشانی، مرحوم آمیرزا حجت الله رضوی قرار گرفته اند.