شهر مجازی کاشان

بقعه چهل تن

اين بقعه به اعتقاد و نظر معتمدين محلی , مدفن چهل تن از امامزادگان بزرگواري است که در اين مكان شهيد و به خاك سپرده شده اند. اين مكان در واقع كاروانسرايي با  قدمت ۷۰۰ ساله بوده است. گنبدي آجري و مخروطي شكل روي بقعه به ارتفاع ۲۰ از كف قرار دارد و دو بادگير در طرفين گنبد به ارتفاع ۱۲ متر از كف ساخته شده است. اين امام زادگان شريف در ۳ مكان از بقعه وساختمان قرار گرفته اند. ضلع حرم و شرقي،ضلع حرم و غربي و ضلع و حرم شمالي. در ضلعي شرقي حرم ۱۸ تن اين بزگواران مدفون اند و ضريحي چوبين به ابعاد ۳×۲ روي سنگ يكي از امام زادگان در وسط حرم قرار گرفته است. در ضلع غربي و حرم غربي ۱۵ نفر ديگر از اين امام زادگان شريف مدفون اند كه در اين بقعه ضريحي نمي باشد. تزيينات هر دو اتاق و حرم فاقد هر گونه گچ بري و آينه كاري است و تنها تا فاصله ۱ متري از كف دور تا دور سنگ مزارهاي كاشيكاري شده است. و در مجاورت حرم شمالي اين بنا، آرامگاه فقيه عاليقدر و مجتهد بزرگوار، آيت الله سيد محمدحسين رضوي (ره) است كه در سال ۱۳۸۵ هـ .ق بدرود حيات گفته است. در حرم شمالي اين بنا ۲ امام زاده شريف ديگر و مزار پدر مرحوم آيت الله سيد محمدحسين رضوي كاشاني، مرحوم آميرزا حجت الله رضوي قرار گرفته اند.

اماکن گردشگری