شهر مجازی کاشان

چهل دختران

در سمت غربی صحن امامزاده سلطان امیراحمد به فاصله تقریبا یکصد متر گنبد آجری مرتفع قدیمی بنام چهل دختران در محله ای به نام سنگ پولوی وجود
دارد که شکل خارجی آن دارای سبک مغولی (ایلخانی) نظیر گنبد خانقاه شیخ علاءالدوله سمنانی می باشد.
ساقه این گنبد از داخل بنا بر پایه های ضخیمی استوار گشته که رأس آنها به هشت طاق کوچک جناقی منتهی می گردد و سقف مدور گنبد روی این قاعده کثیرالاضلاع قرار گرفته است . در وسط سقف نیز ترنج گردی از کاشی های معرق ساخته شده که سالم و پاکیزه باقی مانده است .
در بدنه هریک از چهار جانب اصلی بنا هم روزنه ای برای روشنایی تعبیه شده است . یزدی بندی های داخلی گنبد در سال 95 توسط شهرداری کاشان مرمت شد . خرابه های وسیعی که سابق بر این ، در اطراف بنا بود (در سال های اخیر به جای آنها دبستان نوبنیادی ساخته شده است) نشان می داد که ابنیه دیگری نیز در حوالی گنبد کنونی وجود داشته است .
این بنا با شماره ثبت ۷۵۸ در تاریخ ۸/۷/۱۳۴۶ به ثبت آثار ملی ایران رسیده است .

اماکن گردشگری