شهر مجازی کاشان

زیارت گلچقانه

آستان امامزادگان گلچقانه در بافت تاریخی محله  گلچقانه واقع شده است. این ساختمان قدمتی حدود ۷۰۰ سال داشته و مساحتی بالغ بر ۵۰۰ متر را دارا می باشد.
گنبدی مخروطی شکل و فیروزه ای رنگ که در دوران صفویه آنرا تعمیر و مرمت کرده اند و همچنان روی بقعه قرار داشته و مناره ای نیز به ارتفاع ۱۴۰ متر از کف هم تراز از گنبد به چشم می خورد. ضریحی فلزی به ابعاد ۳×۲ روی سنگ امام زادگان شریف قرار دارد و داخل بقعه و حرم فاقد هر گونه تزئینات کاشیکاری و گچ بری می باشد.